POLITYKA PLIKÓW COOKIE SERWISU INTERNETOWEGO

Firma Coca-Cola chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z serwisu internetowego „Sprite” oraz poprawić jakość oferowanych usług.

Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły nowe zasady dotyczące informowania użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, opracowaliśmy niniejszą Politykę plików cookie.

Uważamy, że ochrona prywatności użytkownika oraz przejrzystość korzystania z jego danych są bardzo ważne. Dzięki tej informacji, użytkownik posiada stosowną wiedzę, co podnosi satysfakcję z korzystania z naszych stron internetowych.

 

 I. Czym są pliki cookie?

 

 

Plik cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.

Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.

Przykładem jest plik cookie, który autoryzuje logowanie się użytkownika – bez niego wyświetlenie profilu użytkownika na stronie internetowej nie byłoby możliwe albo na stronie internetowej za każdym razem wyświetlałaby się wiadomość „Przepraszamy, ale musisz się zalogować”, ponieważ dane użytkownika nie byłby zapamiętywane dla tej strony.

Serwisy internetowe firmy Coca-Cola chcą wykorzystywać określone pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi jak najprzyjemniejszy pobyt, a jednocześnie ograniczać ich ilość i rodzaj do tych, które według nas są konieczne i użyteczne.

W tym celu, wyszczególniliśmy pliki cookie wykorzystywane w naszym serwisie internetowym oraz określiliśmy cele wykorzystywania poszczególnych rodzajów plików, tak aby użytkownik mógł wyrazić zgodę na ich wykorzystywanie, zdecydować o usunięciu istniejących plików cookie lub o wyłączeniu obsługi plików cookie podczas przeglądania naszych stron internetowych.

 

 

II. Jakie rodzaje plików cookie są stosowane w serwisach

internetowych firmy Coca-Cola?

1.       Ściśle niezbędne pliki cookie

 

 

Są to pliki cookie konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.

 

 

2.       Pliki cookie poprawiające wydajność

 

 

Są to pliki cookie, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.

 

 

3.       Funkcjonalne pliki cookie

 

 

Są to pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.

 

 

4.       Pliki cookie do targetowania reklam

 

 

Są to pliki cookie wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

 

 

5.       W ramach czterech powyższych kategorii plików cookie, dzielą się one również na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookie).

·         Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe usuwane.

·         Trwałe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.

 

 

Kolejne rozróżnienie, to własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są umieszczane przez serwisy internetowe firmy Coca-Cola, który odwiedza użytkownik, natomiast pliki stron trzecich są umieszczane przez inne podmioty. Firma Coca-Cola dopuszcza jedynie te pliki cookie stron trzecich, które są zatwierdzone przez Coca-Colę.

 

 

 III. Klasyfikacja plików cookie dla serwisów internetowych firmy Coca-Cola

1.       Ściśle niezbędne pliki cookie

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje ściśle niezbędne pliki cookie w następujących celach:

 

 

·         Zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej.

·         Zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie

·         Zapewnienie, że użytkownik łączy się z odpowiednią usługą na naszych stronach internetowych, kiedy dokonujemy zmian w sposobie ich funkcjonowania.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „ściśle niezbędne” NIE są wykorzystywane w następujących celach:

 

 

·         Zbieranie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celu przedstawiania użytkownikowi reklam produktów lub usług.

·         Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika poza czasem danego pobytu użytkownika.

 

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

Poniżej przedstawiono listę plików cookie sklasyfikowanych jako „ściśle niezbędne”, które są generowane przez firmę Coca-Cola.

 

Nazwa pliku cookie

Rodzaj pliku cookie

Okres przechow-ywania pliku

cookie (od momentu jego załadowania)

Kategoria

Zastosowanie

Treść

WT_FPC

Trwały plik cookie

10 lat

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jest to plik cookie typu WebTrends - dostarczający dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających stronę, które są używane do zachowania sesji i identyfikacji użytkownika.

__utma

Trwały plik cookie

2 lata

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

__utmb

Trwały plik cookie

30 minut

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

__utmc

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

__utmz

Trwały plik cookie

6 miesięcy

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

ASP.NET_SessionId

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Twoja wizyta

Ten plik rozpoznaje Twoją unikalną sesję podczas trwania Twojej wizyty na stronie

 

 

 

 

2.       Pliki cookie poprawiające wydajność

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje pliki cookie poprawiające wydajność w następujących celach:

 

 

·         Przedstawienie statystyk na temat użytkowania naszych stron internetowych.

·         Umożliwienie firmie Coca-Cola ulepszenia działania stron internetowych poprzez pomiary wszelkich występujących błędów.

·         Testowanie różnych projektów naszych stron internetowych.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „poprawiające wydajność” NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 

 

·         Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika po zakończeniu danego pobytu użytkownika.

 

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

Poniżej przedstawiono listę plików cookie stron trzecich sklasyfikowanych jako pliki cookie poprawiające wydajność:

 

 

Nazwa pliku 

cookie

Rodzaj pliku cookie

Okres przechow

ywania 

pliku cookie(od momentu jego

załado

wania) 

Kategoria

Zastoso

wanie

Treść

__utma

Trwały plik cookie

2 lata

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

__utmb

Trwały plik cookie

30 minut

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

__utmc

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

__utmz

Trwały plik cookie

6 miesięcy

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

uuid

Trwały plik cookie

4 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Wykorzystywane do śledzenia Twojego zachowania w internecie, w co klikasz. Z biegiem czasu, strony takie jak xgraph.net mogą pomóc stworzyć Twój profil online zwykle zawierając takie informacje jak: jakie witryny odwiedzasz, preferencje wyszukiwań, zakupy i inne zachowania.

uvc

Trwały plik cookie

1 dzień,

9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Te pliki cookies są dodawane przez dostawcę innej firmy. Dodawane są aby umożliwić naszym użytkownikom udostępnianie treści za pośrednictwem portali społecznościowych i wiadomości e-mail.

di

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

dt

Trwały plik cookie

30 dni,

9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

loc

Trwały plik cookie

2 miesiące,

28 dni

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

psc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uid

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uit

Trwały plik cookie

1 dzień,

9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uvc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn-ościowe

Jak wyżej.

xtc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

CokeURL

session

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

X-Mapping

-fjhppofk

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Używane do równoważenia obciążenia, czyli łączy użytkowników do konkretnego serwera (wśród kilku kopii zapasowych / równoważniki obciążenia), które dostarczają treści.

JSESSIONID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

mc

Trwały plik cookie

5 lat

Potencjalna

Przepro

wadzanie

analiz

Śledzący program cookies, które mogą wyświetlać reklamy pop-up.

ACOOKIE

Trwały plik cookie

3 lata,

290 dni

Potencjalna

Przepro

wadzanie

analiz

 

BID

Trwały plik cookie

25 lat, 10

miesięcy

Potencjalna

Twoja

wizyta

Pliki cookies identyfikują Ciebie jako użytkownika ticketmaster.co.uk. Te pliki cookies zaoszczędzają Twój czas, zachowując Twoje dane kontaktowe.

BRAND

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

NDMA

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

SID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

CFCLIENT

_BDACMS

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFGLOBALS

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFID

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFTOKEN

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

ASPSESSION

IDACRBCQRR

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

icl_current_

language

Trwały plik cookie

1 dzień,

9 godzin

Potencjalna

Twoja

wizyta

Służy do przechowywania języka przeglądania witryny, dzięki temu nie trzeba ciągle zmieniać ustawień języka.

2f73a5bbb92

7ec872d678

cc9cfe7ffd0

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

 

PHPSESSID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

CMPS

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Podłączenie usług płatniczych: może używać cookies do personalizacji lub zwiększenia korzyści dla klienta, oraz zaoszczędzenia czasu.

_canary

Trwały plik cookie

5 miesięcy,

3 tygodnie

Potencjalna

Przepro

wadzanie

analiz

Twitter otrzymuje dane logowania dot. odwiedzin na stronach, które korzystają z widżetów związanych z serwisami społecznościowymi, jak np. nasze przyciski „Tweet” i „Śledź”. Dane logowania mogą zawierać takie informacje jak adres IP, rodzaj przeglądarki, stronę odsyłającą, odwiedzone strony, pliki cookie, a także komunikację za pomocą przycisków i widżetów, co wskazano w naszej polityce ochrony prywatności.https://twitter.com/privacy

VISITOR

_INFO1

_LIVE

Trwały plik cookie

7 miesięcy,

3 tygodnie

Potencjalna

Media

Możemy wykorzystać serwis YouTube do umieszczania zawartości video. Kiedy użytkownik przegląda naszą stronę z umieszczonymi na niej filmami z YouTube, serwis YouTube tworzy co najmniej 3 pliki cookie: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox i PREF. Na naszych stronach umieszczany filmy z serwisu YouTube. Dlatego też, kiedy użytkownik odwiedza jedną z tych stron, może napotkać pliki cookie z YouTube, nad którymi nie mamy kontroli. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie z serwisu YouTube znajduje się na www.google.com/policies/

 

 

 

 

 

3.       Funkcjonalne pliki cookie

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie w następujących celach:

 

 

·         Zapamiętywanie ustawień stosowanych przez użytkownika, jak np. układ, wielkość czcionki, preferencje i kolory.

·         Zapamiętywanie, że użytkownik został już zapytany o możliwość wypełnienia ankiety.

·         Wskazywanie użytkownikowi, że jest zalogowany na stronę internetową (jeśli stosowne).

·         Udostępnianie informacji naszym partnerom, którzy świadczą usługi na stronach internetowych. Udostępnianie informacje są stosowane wyłącznie w celu zapewnienia usługi, produktu lub funkcji – poza tym w żadnym innym celu.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „funkcjonalne” NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 

 

·         Zbieranie informacji o reklamach dostosowanych do użytkownika, które są mu przedstawiane w naszym serwisie internetowym lub na innych stronach internetowych.

 

 

Niektóre z tych plików cookie są zarządzane dla firmy Coca-Cola przez strony trzecie, ale firma Coca-Cola nie zezwala niniejszym podmiotom na wykorzystywanie tych plików w żadnych innych celach poza tymi, które wymieniono powyżej.

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług. Możliwe jest również, że w przypadku dezaktywacji tych plików usunięta zostanie informacja, iż użytkownik nie życzył sobie danej usługi, w związku z czym użytkownik powinien ponowić swój wybór w tym zakresie.

 

 

4.       Pliki cookie do targetowania reklam

 

 

Zdarza się, że stosujemy cookie do targetowania reklam, ale nie stosujemy żadnego rodzaju plików cookie z reklamami.

Firma Coca-Cola wykorzystuje pliki cookie do targetowania reklam w następującym celu:

 

 

·         Linki do takich serwisów społecznościowych Facebook. Informacje te są później wykorzystane w celu targetowania reklam dopasowanych do użytkownika.

 

 

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług. Wszystkie te pliki cookie są zarządzane przez inne firmy, więc użytkownik może również korzystać z narzędzi oferowanych przez nie w celu dezaktywacji tych plików.

 

 

IV. Zgoda użytkownika

 

 

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

 

 

V. Usuwanie plików cookie

 

 

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

Mając na uwadze mnogość typów przeglądarek, nie przedstawiono instrukcji dla każdej z nich. Jednakże można je znaleźć tutaj:
All About Cookies

W przypadku korzystania z Windows Explorer należy wykonać następujące kroki:

 

 

·         Kliknij „Eksplorator Windows”

·         Wybierz przycisk „Wyszukaj” na pasku narzędzi

·         Wpisz „cookie” w polu wyszukiwania dla „Pliki i foldery”

·         Wybierz „Mój komputer” w rozwijanym menu pola „Szukaj w”

·         Kliknij „Wyszukaj”

·         Wybierz i otwórz wyszukane foldery

·         Kliknij, aby zaznaczyć wybrany plik cookie

·         Kliknij „Usuń”, aby wykasować plik cookie.

 

 

Jeśli nie posiadasz eksploratora Windows, kliknij „Pomoc” w menu „Start” i wyszukaj „cookies”, aby znaleźć informacje dotyczące sposobu zlokalizowania folderu.

Jeśli użytkownik wykona powyższe czynności, może nie posiadać możliwości korzystania z niektórych usług na naszych stronach internetowych lub też na innych stronach internetowych.

 

 

 VI. Kontakt z firmą Coca-Cola

 

 


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania przez nas plików cookie, należy skontaktować się z nami na adres email: kontakt@cocacola.pl.

 

 

VII. Więcej informacji

 

 

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na następujących stronach:

Przydatne informacje o plikach cookie można znaleźć tutaj:
http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau (Biuro Reklamy Internetowej)
Przewodnik po reklamie behawioralnej oraz prywatności on-line stworzony przez branże reklamy internetowej:
http://www.youronlinechoices.eu

Międzynarodowa Izba Handlu, Wielka Brytania
Informacje dot. przewodnika po angielskich plikach cookie MIH (W. Brytania) można znaleźć tutaj:
http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

 

ENG

Cookies policy

Cookies Policy

Coca‑Cola Zero ParkLives will place cookies on your computer to help us improve your experience on our website, unless you disable them (please see how to do this below). 

More about cookies on parklives.com

New EU legislation requires us to let you know how we're using cookies.

Coca‑Cola Zero ParkLives has created this page to explain our use of cookies.

We think it's important to protect your privacy and be open about how we use your data. This information is to keep you informed and to help you enjoy our website.

So what are cookies?

A cookie is simply a tiny text file, containing pieces of data, which is stored when you visit a website. It's designed to help websites remember what you did in the past. This can include whether you clicked on particular links or pages, logged into your profile, or read pages on the site months or even years ago.

There are different types of cookies and, without them, websites couldn't function in the way you've got used to.

For example, without the cookie to validate your log in, the website wouldn't know to display your profile. Or the website would need to deliver a message every time saying 'sorry, you need to log in' as it wouldn't remember who you are.

The Coca‑Cola Zero ParkLives website uses particular cookies to give you the best possible experience and to ensure that this website operates effectively (including to enable you to move from page to page). We only use cookies that we think are necessary and helpful.

To fit the new regulations, we've detailed the cookies used on this website so you can decide if you're happy, or if you would rather delete existing cookies, or even disable the use of cookies on our website altogether.

What type of cookies does Coca‑Cola Zero ParkLives use?

1. Strictly necessary cookies

These are essential cookies that let you move around the website and use its features, such as accessing secure areas. Without them, services registration and logging in cannot be provided. These cookies don't collect any information about you that could be used for marketing or remembering where you've been on the internet.

2. Performance cookies

These collect information about how you use a website – for instance, which pages you go to most often, and if you get error messages. They don't collect information that identifies you; all the information is anonymous. It is used only to improve how the website works.

3. Functionality cookies

These remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide personal features. They can remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also provide services you've asked for, such as watching a video or commenting on a blog. The information they collect can be made anonymous. They can't track other websites you visit.

4. Targeting cookies

These deliver adverts or messages relevant to you and your interests. However, as we explain below, we will not use cookies to advertise products or services to you. Sometimes targeting cookies are linked to other sites, such as Facebook, as long as you have agreed on those other sites to the use of those cookies, for example by ‘liking’ a page, and in accordance with the cookies policies on those other websites.

Within these four categorisations of cookie, cookies are sorted as either temporary ('session' cookies) or more long-term ('persistent' cookies).

·         'Session' cookies link your actions in one session only. This 'session' starts when the webpage is opened and finishes when it is closed. Then the cookie is deleted forever.

·         'Persistent' cookies are where the cookie remains on your phone or computer for a specific period of time. They are activated automatically when you visit a particular website.

One other difference is if the cookie is a 'first-party cookie' or a 'third-party' cookie. A first-party cookie is set by the website you're visiting, whereas a third-party cookie is set by someone else. Coca‑Cola Zero ParkLives will only ever allow third-party cookies that are approved by the brand.

Cookie categorisation for parklives.com

1. Strictly necessary cookies

Coca‑Cola Zero ParkLives uses 'strictly necessary' cookies to:

·         Remember things such as information you've entered on forms when you navigate to different pages in a single web-browser session.

·         Identify you as being logged into parklives.com

·         Make sure you connect to the right service on our website when we make any changes to the way it works

 

Cookies Coca‑Cola Zero ParkLives has categorised as 'strictly necessary' will NOT be used to:

·         Gather information that could be used to advertise products or services to you.

·         Remember your preferences or username beyond your current visit.

 

Using our site means that you accept the use of 'strictly necessary' cookies. If you prevent these cookies, we can't guarantee your security or predict how the website will perform for you. 

Here's a list of the Coca‑Cola Zero ParkLives generated cookies categorised as 'strictly necessary' on parklives.com

 

 

 

 

 

 

ASP.NET_SessionId

Session cookie

 

Low to none

Your visit

This cookie identifies your unique session throughout your journey through the site.

WT_FPC

Persistent cookie

10 years

Medium

Analytics

This is a webtrends visitor cookie and is used for maintaining session and user identification.

 __utma

Persistent cookie

 2 years

Medium

 Analytics

Google Analytics: Used to collect information about how visitors use our site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

 __utmb

Persistent cookie

 30 minutes

Medium

 Analytics

As above.

 __utmc

Session cookie

 

Low to none

 Analytics

As above.

 __utmz

Persistent cookie

6 months

Medium

Analytics

As above.

 

2. Performance cookies

Coca‑Cola Zero ParkLives uses 'performance' cookies to:

·         Provide statistics on how our website is used.

·         Help us improve the website by measuring any errors that occur.

·         Test different designs of our website.

 

Cookies Coca‑Cola Zero ParkLives has categorised as 'performance' cookies will NOT be used to:

·         Remember your preferences or username after your current visit

 

Some of these cookies are managed for us by other companies, but we don't allow these companies to use the cookies for any purpose other than those listed above.

Using our site means that you accept the use of 'performance' cookies. If you prevent them, we can't guarantee how our site will perform for you.

Here is a list of the third-party cookies categorised as 'performance' cookies:

 

 

 

 

 

 

__utma

Persistent cookie

2 years

Potential

Analytics

Google Analytics: These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the website. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

__utmb

Persistent cookie

30 minutes

Potential

Analytics

As above.

__utmc

Session cookie

 

Medium

Analytics

As above.

__utmz

Persistent cookie

6 months

Potential

Analytics

As above.

uuid

Persistent cookie

4 years

Potential

Social networking

Used to track you, what you do and what you click on, as you go from site to site, surfing the web. Over time, sites like xgraph.net can help make an online profile of you usually including the sites you visit, your searches, purchases and other behaviour.

uvc

Persistent cookie

1 day, 9 hours

Potential

Social networking

These cookies are added by a third-party provider. Add this to allow our users to share content via social networking sites and emails.

di

Persistent cookie

2 years

Potential

Social networking

As above.

dt

Persistent cookie

30 days, 9 hours

Potential

Social networking

As above.

loc

Persistent cookie

2 months, 28 days

Potential

Social networking

As above.

psc

Persistent cookie

2 years

Potential

Social networking

As above.

uid

Persistent cookie

2 years

Potential

Social networking

As above.

uit

Persistent cookie

1 day, 9 hours

Potential

Social networking

As above.

uvc

Persistent cookie

2 years

Potential

Social networking

As above.

xtc

Persistent cookie

2 years

Potential

Social networking

As above.

CokeURL

session

Session cookie

 

Medium

Your visit

This cookie identifies your unique session throughout your journey through the site.

X-Mapping

-fjhppofk

Session cookie

 

Medium

Your visit

Used for load balancing, i.e. it ties the visitor to the specific server (among several back up/load balancers) that delivered content.

JSESSIONID

Session cookie

 

Medium

Your visit

This cookie identifies your unique session throughout your journey through the site.

mc

Persistent cookie

5 years

Potential

Analytics

Tracking cookie program that can also display pop-up advertisements.

ACOOKIE

Persistent cookie

3 years, 290 days

Potential

Analytics

 

BID

Persistent cookie

25 years, 10 months

Potential

Your visit

Cookies identify you as a user of ticketmaster.co.uk. Cookies save you time by retaining your contact information.

BRAND

Session cookie

 

Medium

Your visit

Cookies identify you as a user of ticketmaster.co.uk. Cookies save you time by retaining your contact information.

NDMA

Session cookie

 

Medium

Your visit

As above.

SID

Session cookie

 

Medium

Your visit

As above.

CFCLIENT

_BDACMS

Persistent cookie

30 years

Potential

Your visit

Unknown.

CFGLOBALS

Persistent cookie

30 years

Potential

Your visit

Unknown.

CFID

Persistent cookie

30 years

Potential

Your visit

Unknown.

CFTOKEN

Persistent cookie

30 years

Potential

Your visit

Unknown.

ASPSESSION

IDACRBCQRR

Session cookie

 

Medium

Your visit

This cookie identifies your unique session throughout your journey through the site.

icl_current

_language

Persistent cookie

1 day, 9 hours

Potential

Your visit

Used to store the language you are browsing the site with so you do not have to keep changing your language setting.

2f73a5bbb

927ec872d67

8cc9cfe7ffd0

Session cookie

 

Medium

Your visit

 

PHPSESSID

Session cookie

 

Medium

Your visit

This cookie identifies your unique session throughout your journey through the site.

CMPS

Session cookie

 

Medium

Your visit

Connect merchant payment services: may use cookies to personalise or enhance your user experience, save time.

_canary

Persistent cookie

5 months, 3 weeks

Potential

Analytics

Twitter receives log data from visits to websites that use our social widgets, such as our Tweet and Follow buttons. This log data may include information such as IP address, browser types, the referring web page, pages visited, cookies and other interactions with the buttons or widgets as outlined in our privacy policy: https://twitter.com/privacy.

VISITOR_

INFO1_LIVE

Persistent cookie

7 months, 3 weeks

Potential

Media

We may use YouTube to host video content. When you view a web page on our site with an embedded YouTube video, YouTube creates at least three cookies: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, and PREF. Our websites embed video content from YouTube. As a result, when you visit one of these pages you may be presented with cookies from YouTube, which we do not control. For more information on the use of YouTube cookies visit www.google.com/policies/

3. Functionality cookies

Coca‑Cola Zero ParkLives uses 'functionality' cookies to:

·         Remember settings you've applied such as layout, text size, preferences and colours.

·         Remember if we've already asked you if you want to fill in a survey.

·         Show you when you're logged in to the website (if relevant).

·         Share information with our partners who provide a service on the website. The information shared is used only to provide the service, product or function and not for any other purpose.

 

Cookies Coca‑Cola Zero ParkLives has categorised as 'functionality' cookies will not be used to:

·         Target you with adverts on our website or on other websites.

Some of these cookies are managed for us by third parties – where this is the case we don't allow the third party to use the cookies for any purpose other than what's listed above.

You can decide whether or not these cookies are used, but stopping them might mean we can't offer you some services. It's also possible that stopping them means we can't remember that you didn't want a particular service.

4. Targeting cookies

Although we sometimes use targeting cookies, we don't use any sort of advertising cookies.

Coca‑Cola Zero ParkLives uses 'targeting' cookies to:

·         Link to social networks such as Facebook. They might then use this information to target advertising at you.

You can decide whether or not these cookies are used, but stopping them might mean we can't offer you some services. All of these cookies are managed by other companies, so you can also use their tools to stop them.

Deleting cookies

If you decide you're not happy with the use of cookies on this website, you can easily delete them from the cookie folder of your browser. You can also set your browser to block cookies or to send a warning notice before a cookie is stored on your computer.

Because there are lots of different browsers, we haven't given instructions for all of them here, but you can visit the 'ALL ABOUT COOKIES' site for more information.

If you use Windows Explorer, here are the steps:

·         Click on 'Windows Explorer'

·         Select the 'Search' button on the tool bar

·         Enter 'cookie' into the search box field for 'Folders and Files'

·         Choose 'My Computer' in the 'Look In' drop down menu

·         Click on 'Search Now'

·         Select and open the folders that are retrieved

·         Click to highlight any cookie file

·         Click the 'Delete' key to erase the cookie file

If you don't have Windows Explorer, click 'Help' on your 'Start' menu and search for 'cookies' to find information on how to locate the folder.

If you do this, you might not be able to use some of the services on our website – or on other websites.

Contact Coca‑Cola Zero ParkLives

If you have any questions about our use of cookies, please email us on ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google Analytics

 

This site uses Google Analytics, a web analytics service provided by a third party company (“Google”).  Google installs the cookies described in the relevant table above to help us to analyse how this site is used. The information generated by those cookies about related use of this site will be transmitted by your browser to and will be stored by Google on servers in the United States and other countries. Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of this site, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to us. The IP address collected through Google Analytics will not be associated with any other data held by Google. You may choose to disable or block the Google cookies by selecting the appropriate settings on your browser.  If you do this you may not be able to use the full functionality of this site. You may download and install the Google Analytics Opt-out Browser Add-on available here: HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT

IP addresses

An IP address is a number that recognises the computer or other device used to access the Internet.  Typically, a web server automatically collects IP addresses and uses them to administer a website.  IP addresses are typically used in conjunction with cookies for the purpose of “remembering” computers or other devices used to access this site.    This Site uses IP addresses in conjunction with Cookies.

Further reading

For more information about cookies you can take a look at any of these pages.

Useful information about cookies can be found at:
www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau
A guide to behavioural advertising and online privacy produced by the internet advertising industry:
www.youronlinechoices.eu

International Chamber of Commerce United Kingdom
Information on the ICC (UK) UK cookie guide can be found here:
www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy