DOBRY START DLA MŁODYCH

Najpierw słuchać, potem działać, czyli Młodzi przy Głosie

Rynek pracy w wymiarze gospodarczym, również w kontekście gospodarki ogólnoświatowej, jest miejscem, które nie tylko stawia wciąż nowe wyzwania przed młodymi ludźmi, ale także oferuje im możliwość dokonywania wyboru. Młodzi ludzie często jednak nie mają pomysłu na dobry start w zawodową przyszłość, nie mają też znikąd pomocy, co może poważnie zaważyć na ich późniejszej karierze zawodowej. Koncern Coca Cola zauważając te niepokojące tendencje, zaangażował się w projekt #MłodziPrzyGłosie.

 

Inicjatywy Coca- Cola, wspomagające  dobry start

 

#MłodziPrzyGłosie to oprócz Yep Academy jeden z komponentów szerszej inicjatywy mającej na celu wspomóc dobry start młodych ludzi w przyszłość, począwszy od wyboru drogi edukacyjnej po decyzje dotyczące podjęcia pracy.

Na projekt składa się także kompleksowy Raport #MłodziPrzyGłosie służący wskazaniu tendencji w obszarze wyborów dokonywanych m.in. w kierunku edukacji, która w znacznym stopniu warunkuje późniejszą ścieżkę zawodową. Dokument przygotowany z inicjatywy koncernu Coca Cola stanowi bogate kompendium wiedzy, dzięki któremu młodzi ludzie będą mieli możliwość zaobserwowania, zarówno zagrożeń, jak i szans, których mogą spodziewać się w kontekście aktywnego wkroczenia na rynek pracy. Optymizm budzi fakt, że wszystkie ze wskazanych zagrożeń są do pokonania, szanse natomiast otwierają możliwości przed wszystkimi grupami społecznymi. Kluczem do sukcesu jest natomiast zdiagnozowanie problemu – czemu między innymi posłużył Raport - oraz wypracowanie stosownych rozwiązań – które również znalazły swoje miejsce w tym dokumencie i wdrożenie ich w życie.

 

Czy młodzi ludzie planują świadomie dobry start  kariery zawodowej?

 

Wyniki raportu dowodzą ponadto, że niemal 50% respondentów nie wie, w jaki sposób mogą przystąpić do realizacji własnych planów zawodowych i nie mają wsparcia w tym zakresie. Dlatego też niezwykle istotne jest stworzenie aktywnej i efektywnej sieci doradztwa zawodowego, dzięki któremu młodzi ludzie odczują realne wsparcie, a jednocześnie staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Tym bardziej, że młodzi respondenci sygnalizują,

iż niestety istnieje przepaść w dostępie do edukacji i możliwościach otrzymania dobrego zatrudnienia między osobami z dużych aglomeracji i mniejszych miejscowości. Brak dostępu do renomowanych szkół, pomocy doradców zawodowych, szkoleń oraz targów pracy zmniejszają ich szanse na rynku, na którym trwa agresywna walka o przetrwanie. To zaś przekłada się na wysokość zarobków oraz jakość życia, co z kolei wpływa na spadek poczucia własnej wartości i brak wiary we własne siły.

 

Im bliżej realiów, tym skuteczniejsze planowanie

 

Projekt otwiera więc przed młodymi osobami możliwość, zarówno zdobycia cennej dla nich wiedzy, skonfrontowania swoich oczekiwań i odczuć ze stanem faktycznym, wymienienia poglądów z rówieśnikami, jak również podzielenia się własnymi refleksjami. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wśród ludzi, którzy dopiero stoją u progu decyzji warunkujących ich przyszłość.

 

Co postulują Młodzi Przy Głosie

 

Na stronie projektu można obejrzeć dyskusję młodych osnutą wokół dylematu, czy lepiej być wysoko wykwalifikowanym specjalistą w bardzo wąskiej dziedzinie, czy też wykształconym wszechstronnie i na tyle elastycznie, by móc się z łatwością adaptować do nowych zadań. Każdego miesiąca debata poświęcona jest innemu zagadnieniu. Co więcej, samemu można zagłosować. Można ponadto dołączyć się do postulatów dedykowanych takim kwestiom, jak wsparcie rynku pracy w mniejszych miejscowościach, poprawa sektora doradztwa zawodowego, zacieśnienie współpracy z pracodawcami i – co niezwykle istotne – umożliwienie młodzieży aktywnego uczestnictwa w działaniach prowadzących do podjęcia określonych decyzji w perspektywie ogólnokrajowej.

 

Co oferuje platforma MłodzipPrzyGlosie.pl

 

Platforma oferuje również dostęp do materiałów dedykowanych tak istotnym aspektom, jak np. czynniki wpływające na decyzje zawodowe młodych ludzi, kwestia aktywizacji zawodowej kobiet albo wykorzystanie potencjału kobiet w sektorze przedsiębiorczości. Strona oferuje również dostęp do interesującym materiałów i wypowiedzi osób zaangażowanych w zwiększanie efektywności działań ukierunkowanych na szeroko pojęty rynek pracy oraz stworzenie rozwiązań kompatybilnych z faktycznymi potrzebami oraz kształtującym się tendencjami na tym polu. Na zainteresowanych czekają też interesujące nagrania, w których uczestnicy mogą wyartykułować swoje rozterki, z którymi zapewne w dużej mierze będą mogli się również utożsamiać młodzi ludzi odwiedzający stronę młodziprzyglosie.pl.

 

Znane firmy wspierają dobry start młodzieży

 

Administratorem serwisu jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką i Coca-Cola Poland Services, a wśród partnerów znaleźli się Yep.academy, AIESEC oraz Polska  Debatuje.

 

Koncern Coca Cola dostrzegł, jak ważne jest, by umożliwić młodym Polkom i Polakom nie tylko dostęp do bazy wiedzy, ale również ułatwić im podzielenie się swoimi dylematami, obawami, pytaniami oraz spostrzeżeniami. Tym bardziej, że młodzi ludzie powinni być na bieżąco wysłuchiwani, bo właśnie dzięki otwartości na ich spostrzeżenia, możliwe będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań pozwalających na wykorzystanie w pełni potencjału osób wkraczających na rynek pracy. Jest to tym istotniejsze, że dynamika funkcjonowania rynku warunkuje określone procesy generujące zapotrzebowanie na konkretnych pracowników. Wybór ścieżki zawodowej z uwzględnieniem poprzedzającej ją edukacji powinien zatem korespondować z tymi tendencjami, by można było jak najefektywniej, a zarazem najkorzystniej z punktu wiedzenia pracowników, wykorzystać ich potencjał.

 

Platforma #MłodziPrzyGłosie to znakomite, a jednocześnie rozwojowe narzędzie służące skutecznej aktywizacji młodych ludzi oraz umożliwiające im w pełni przemyślany wybór kierunku kształcenia, jak również późniejszego konsekwentnego rozwoju zawodowego.