POLITYKA PLIKÓW COOKIE SERWISU INTERNETOWEGO

OSTATNIE POPRAWKI: [05-11-2018]

POLITYKA COOKIES COCA-COLA COMPANY

 

Niniejsza Polityka Cookies Coca-Cola Company ("Polityka Cookies") opisuje różne rodzaje plików cookies stosowane w związku ze stroną internetową będącą własnością i kontrolowaną przez NV Coca-Cola Services SA, z siedzibą pod adresem: Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruksela (dalej "Coca-Cola" lub "nas/nam/nami"), na której możesz uzyskać dostęp do tej Polityki Cookie (“Strona”). Coca-Cola ustala sposoby oraz cele przetwarzania danych osobowych opisane w tej Polityce Cookies i z tego względu jest administratorem danych (w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679).

Zależnie od strony, na którą wchodzisz, nasze polityki prywatności mają zastosowanie do https://www.coca-cola.pl/pl/politykaplikowcookie/, dodatkowo do niniejszej Polityki Cookies oraz ją uzupełniają. 

Możesz wyrazić zgodę na używanie cookies JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES? przed wejściem na tę Stronę. Ta Polityka Cookies pozwala Ci wyrazić zgodę lub odmówić zgody na każdą kategorię cookies (z wyjątkiem Ściśle Niezbędnych Cookies, które mogą zostać jedynie odrzucone).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną kontakt@coca-cola.pl, lub napisz do nas na adres: Coca-Cola Poland Services sp. z o.o. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (Armii Ludowej 26) 00-609 Warszawa.

 

Spis treści 

 

1. CZYM SĄ COOKIES?

2. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

3. JAKI RODZAJ COOKIES STOSUJEMY?

4. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES

 

1. CZYM SĄ COOKIES?

· Cookies to standardowa funkcja stron internetowych, która umożliwia nam przechowywanie na Twoim komputerze niewielkich ilości danych związanych z Twoją wizytą na Stronie. Są one powszechnie stosowane, aby pomóc w działaniu stron internetowych w ogóle, lub działaniu stron internetowych lepiej i sprawniej w taki sposób, jak rozpoznawanie Ciebie oraz przypominanie Ci informacji, które uczynią korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej wygodniejszym (np. przypominanie Ci ustawień preferencji). Pliki Cookies pomagają nam również dowiedzieć się, które obszary Strony są użyteczne, a które wymagają udoskonalenia, oraz śledzić korzystanie przez Ciebie z tej Strony w celu przedstawienia Ci ukierunkowanych na Ciebie reklam.  

 

· Cookies pierwszej strony i cookies stron trzecich

Cookies są pobierane przez Twoją przeglądarkę internetową, kiedy po raz pierwszy wchodzisz na Stronę. Przy kolejnych odwiedzinach Strony z tego samego urządzenia, pliki cookies oraz przechowywane w nich informacje zostaną odesłane na stronę która je wygenerowała (cookies pierwszej strony) lub na inną stronę internetową, do której należą (cookies stron trzecich). 

Ci dostawcy – strony trzecie ustawiają cookies, kiedy jesteś zalogowany na ich stronach i kiedy wchodzisz na naszą Stronę. Nie mamy wpływu na ustawienia cookies na tych stronach internetowych. Aby uzyskać dokładniejsze informacje o tym, jak używają one plików cookies, wejdź na strony internetowe dostawców – stron trzecich.

Cookies pierwszej strony i stron trzecich umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie, czy już wchodziłeś na Stronę przez swoją przeglądarkę, oraz w wielu przypadkach sprawiają, że wyświetlane treści są inne. 

Jeśli odmówisz zgody na stosowanie wszystkich cookies, nie będą używane pliki cookies pierwszej strony ani cookies stron trzecich. Nie będzie rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma rodzajami cookies.

· Stałe oraz sesyjne pliki Cookies

Zależnie od okresu ich istnienia, można rozróżnić pliki Cookies “stałe” lub “sesyjne”. 

Cookies stałe to cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze do końca ich istnienia lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie. 

Natomiast sesyjne cookies są usuwane, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. 

 

Poza akceptacją cookies przy wizycie na Stronie w sposób opisany poniżej, możesz podjąć decyzję, czy zaakceptować cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w punkcie 2 poniżej.

 

2. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES

· Odmowa zgody na stosowanie cookies

Masz możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies, co umożliwi Ci korzystanie z wszystkich funkcji Strony bez ograniczeń podczas Twojej wizyty na naszej Stronie. Jeśli odmówisz zgody na stosowanie Ściśle Niezbędnych Cookies, może to mieć wpływ na korzystanie przez Ciebie ze Strony oraz jej funkcjonalność w czasie tego korzystania. Odmowa zgody na stosowanie innych plików cookies może pozostać bez wpływu na korzystanie przez Ciebie ze Strony i jej funkcjonalności.

Jeśli odmówisz zgody na stosowanie wszystkich cookies, pliki cookies pierwszej strony i cookies stron trzecich zostaną dezaktywowane. Ponadto cookies pierwszej strony zostaną usunięte. Nie jesteśmy w stanie usunąć żadnych cookies stron trzecich. Dlatego będziesz musiał usunąć cookies strony trzeciej samodzielnie. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki (patrz następny punkt).

 

· Dezaktywacja i/lub usunięcie plików cookies przez Twoją przeglądarkę

Alternatywnie i/lub ponadto, możesz zmienić swoje ustawienia cookies w przeglądarce internetowej. Twoja przeglądarka umożliwia Ci zmianę własnych ustawień cookies. Takie ustawienia cookies w Twojej przeglądarce internetowej zazwyczaj możliwe są w menu “opcji”, “narzędzi” lub “preferencji”. Możesz również skorzystać z menu “pomocy” w przeglądarce. W innych przeglądarkach mogły zostać wykorzystane inne mechanizmy wyłączenia plików cookies.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie zarządzania swoimi ustawieniami cookies, skorzystaj z linków poniżej:

 

Ustawienia cookies w Internet Explorer

Ustawienia cookies w Firefox

Ustawienia cookies w Chrome

Ustawienia cookies w Safari

 

Co do ustawień przeglądarki w celu usunięcia wcześniejszych plików cookies, mają zastosowanie te same zasady, co do dezaktywacji nowych cookies przez ustawienia Twojej przeglądarki. Zastosuj się do odpowiednich wskazówek w Twojej przeglądarce opisanych powyżej.

Dostępne są narzędzia online do wyczyszczenia wszystkich cookies zapisanych przez strony internetowe, które odwiedziłeś, takie jak www.allaboutcookies.org.

Jeśli Twoje wizyty na tej Stronie odbywają się z różnych komputerów, niezbędne będzie powtórzenie modyfikacji Twoich ustawień. 

 

3. JAKI RODZAJ COOKIES STOSUJEMY?

Poniżej wymieniliśmy różne rodzaje plików cookies, które my i strony trzecie stosują na Stronie: Ściśle Niezbędne pliki Cookies, „Wydajnościowe” pliki Cookies, „Funkcjonalne” pliki Cookies, Reklamowe pliki Cookies oraz [Cookies Mediów Społecznościowych].

 

Ściśle Niezbędne pliki Cookies:  Ściśle Niezbędne Cookies gwarantują funkcje, bez których nie będziesz mógł korzystać z tej Strony oraz zapewniają one między innymi to, że kiedy wywołujesz funkcje strony internetowej, wyświetlana Ci jest wersja, która zawiera ilość danych związanych z szerokim pasmem odpowiadającym pasmu połączenia internetowego, z którego korzystasz. Ponadto takie pliki cookies zapewniają to, że w przypadku zmiany stron przez Ciebie działa funkcja zmiany z http na https. Ponadto cookies tego rodzaju przechowują Twoją decyzję dotyczącą stosowania ich na naszej Stronie.

W szczególności, Ściśle Niezbędne pliki cookies, których używamy, to poniżej wymienione:

1. cookies, które są używane wyłącznie do wykonania transmisji wiadomości przez Internet; oraz

2. cookies, które są ściśle niezbędne w celu umożliwienia nam dostarczenia Ci usługi, której wyraźnie sobie zażyczyłeś (jeśli te pliki cookies zostaną dezaktywowane, nie będziemy mogli np. zapewnić Ci usługi, o którą wyraźnie prosiłeś).

Stosowanie Ściśle Niezbędnych plików Cookies do celów opisanych powyżej odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zapewnieniu właściwego działania Strony pod względem technicznym, dostępu do niej i możliwości korzystania z niej, jak również dostarczenia Ci usługi/ usług, których sobie wyraźnie życzyłeś.

„Wydajnościowe” pliki Cookies: Te pliki cookies są wykorzystywane do dostarczenia nam danych statystycznych dotyczących wydajności naszej Strony (np. liczba odwiedzin, źródła ruchu).  

 

„Funkcjonalne” pliki cookies: Te cookies umożliwiają przypominanie przez Stronę wyborów dokonywanych przez Ciebie oraz zapewniają udoskonalone, bardziej spersonalizowane funkcje. Ta kategoria może obejmować pliki cookies strony trzeciej.

 

„Reklamowe” pliki Cookies. Reklamowe cookies są ustawiane w celu wyświetlania ukierunkowanych treści reklamowych, bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań rozpoznanych na Stronie, lub w celu zarządzania naszą reklamą. Te pliki cookies gromadzą informacje o Twojej aktywności na tej Stronie i innych stronach w celu dostarczania Ci reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań. 

- [Pliki Cookies Mediów Społecznościowych:  Cookies mediów społecznościowych gromadzą informacje o korzystaniu z tych mediów w celu budowania Twojego profilu.]  

 

Tabela poniżej zawiera listę różnych rodzajów cookies, które my i strony trzecie stosują na Stronie, wraz z informacjami dotyczącymi ich okresu przechowywania (tj. ile czasu każdy plik cookie pozostanie na Twoim urządzeniu ), ich źródła (tj. cookies pierwszej strony, czy cookies strony trzeciej) oraz transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

4. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES

[Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka Cookies została zaktualizowana po raz ostatni  na górze tej strony w zakładce "OSTATNIE POPRAWKI".] 

 

Wszystkie zmiany przewidywane w tej Polityce Cookies będą podawane do Twojej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.