Kompozycja doskonała

Kropla Délice

Wartości odżywcze:

Kropla Delice

Kropla Délice
KATIONY: mg/L
Wapniowy (Ca2+) 160
Magnezowy (Mg2+) 53
Sodowy (Na+) 93
Potasowy (K+) 6,9
ANIONY:  
Wodorowęglanowy (HCO3-) 1074
Siarczanowy (SO₄²-) 16,2
Chlorkowy (Cl-) 6,3
Fluorki (F-) <0,1