Korzystajmy z siły gór!

Tylicz, skąd pochodzi Kropla Beskidu usytuowany jest w Beskidzie Sądeckim przy wschodniej granicy utworzonego w 1987 r. Popradzkiego Parku Krajobrazowego - jednego z największych parków krajobrazowych w Polsce

Bogactwem dorzecza Popradu są wody mineralne, przeważnie szczawy - zawierające znaczne ilości wolnego dwutlenku węgla oraz zróżnicowane stężenia i proporcje jonów wapnia, magnezu, sodu i innych składników mineralnych.

Obok naturalnych właściwości wód z rodziny Kropli, dla ich walorów ogromne znaczenie ma niezwykła staranność, z jaką są wydobywane ze źródeł i butelkowane.

Otwory są wykonywane i eksploatowane według najwyższych standardów światowych pod kontrolą ekspertów z dziedziny hydrogeologii i mikrobiologii.

 

Strefa ochrony bezpośredniej wynosi od 300 do 500m2, natomiast głębokość, na której wydobywana jest woda wynosi od 70 do 100 metrów. Takie rodzaje zabezpieczeń zapewniają izolację od zanieczyszczeń zewnętrznych i pobór wody z głębszych partii strefy wodonośnej. Pozwala to na zapewnienie, że woda oferowana konsumentom zachowuje pożądane, naturalne właściwości wody w źródle. Rejon Tylicza charakteryzuje duża ilość opadów atmosferycznych (rocznie 770 – 850 mm), dzięki czemu zapewniona jest wysoka odnawialność wód podziemnych. Lasy i góry wokół tego „wodnego zagłębia” i stosunkowo mała gęstość zaludnienia sprzyjają ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. Ich zbiornikiem są pofałdowane i spękane skały osadowe pochodzące z okresu trzeciorzędu, głównie tzw. warstwy łąckie i piaskowce z Piwnicznej. Wody deszczowe oraz topniejący śnieg przesiąkają do zbiornika. Dzięki spękaniom, a w pewnym stopniu także porowatości skały woda pochodząca z opadów atmosferycznych może powoli płynąć pod ziemią i ulegać mineralizacji oraz oczyszczeniu. Wody podziemne powstające w opisanych wyżej warunkach są czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Przede wszystkim wynika to z długiego czasu przepływu podziemnego wody do złoża zależnego od lokalnych warunków geologicznych. Może to być kilkadziesiąt do kilkuset lat. Takimi wodami są Kropla Beskidu i MultiVita z ujęcia Kropla Minerałów. Wody z rodziny Kropli swoje nasycenie minerałami i czystość zawdzięczają budowie geologicznej skał, spośród których są wydobywane.