FUNDUSZ KROPLI BESKIDU

Beskid Sądecki to pasmo górskie w Beskidach Zachodnich, położone w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego pomiędzy Dunajcem i dolinami Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką. Jest to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski.

Co to jest Fundusz Kropli Beskidu i dlaczego powstał?

Fundusz Kropli Beskidu to jedna z największych inicjatyw ekologicznych i społecznych w Polsce. Fundusz powstał w 2005 roku jako wspólna inicjatywa Coca-Cola Poland Services, Coca-Cola HBC Polska, Fundacji Fundusz Partnerstwa i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Wszystko po to, by chronić zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim. Celem funduszu jest ochrona zasobów wodnych i czystości środowiska naturalnego w Beskidzie Sądeckim. Inicjatywa jest tak zorganizowana by do działania zachęcić lokalną społeczność, a zwłaszcza przedstawicieli władz, prywatne firmy i organizacje pozarządowe. 

Na czym polega pomoc?

Od momentu powstania Fundusz Kropli Beskidu zainspirował ponad 100 inicjatyw, na których realizację przeznaczono 1,3 mln zł. Prócz tego zorganizowano ponad 250 konsultacji, 20 szkoleń i trzy wyjazdy studyjne.

Jakie są efekty działalności funduszu?

Fundusz Kropli Beskidu angażuje do projektów licznych partnerów: urzędy miast, gminy, nadleśnictwa, rady sołeckie, policję, szkoły oraz firmy prywatne.

Dzięki Funduszowi Kropli Beskidu zrealizowano wiele projektów w różnych miejscowościach Beskidu Sądeckiego.

W Wierchomli Wielkiej uczniowie miejscowej szkoły podstawowej oczyścili ośmiokilometrowy odcinek rzeki Wierchomlanki, zbierając ponad pięć ton śmieci i sadząc setkę drzew. Udało się także odtworzyć miejsca rozrodu płazów i zabezpieczyć miejsca lęgowe gadów i ptaków. Pozyskani partnerzy pomagają w sprawowaniu ciągłej opieki nad potokiem.

W Rytrze uczniowie podstawówki zagospodarowali teren wokół rzeki Roztoczanka i stworzyli tam „zieloną klasę”, z której obecnie korzystają uczniowie miejscowych szkół. Na miejscu znajdują się ławki, stoły, alejka spacerowa, oczko wodne i plaża z boiskiem do siatkówki.

W Piwnicznej-Zdroju dzięki dotacjom z Funduszu Kropli Beskidu wykonano roboty ziemne wokół ujęć wody, poszerzono drogę dojazdową i wybudowano minipijalnię. Dzięki naprawie studni woda ze źródła św. Kingi odzyskała lecznicze właściwości.

W Muszynie dzięki Stowarzyszeniu „Klucz Muszyński” i Funduszowi Kropli Beskidu udało się zagospodarować teren wokół zaniedbanego, unikatowego stawu osuwiskowego Czarna Młaka.