RÓWNE SZANSE JAKO NORMA

Wsparcie i aktywizacja zawodowa miliona młodych ludzi do 2025.

MLODZI

SZKOLA

POTRZEBY

Modzi
mlodzy