PlantBottle – jak to działa?

PlantBottle – jak to działa?

Fakt, że butelka PlantBottle zawiera w swoim składzie do 30% materiałów pochodzenia roślinnego oznacza, że nie tylko – jak każda butelka PET – w pełni poddaje się recyklingowi, ale przede wszystkim jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Co więcej, tradycyjna butelka typu PET wykonana jest w 100% z materiałów, które są pochodnymi surowców kopalnych – głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Tymczasem do produkcji PlantBottle wykorzystuje się także surowiec pochodzenia roślinnego.

 

Cechą wyróżniającą opakowanie PlantBottle jest cząsteczka PET, stworzona z odnawialnych źródeł węgla.

 

C10H8O4 → PET

 

Zgodnie z powyższym wzorem na PET, dwa na dziesięć atomów węgla (20%) jest dostarczanych przez składnik glikolu na bazie składnika bMEG. Oznacza to, że 20% materiału węglowego w bPET pochodzi z odnawialnych (roślinnych) materiałów, które pozyskują węgiel z CO2 w atmosferze. Potwierdzają to pomiary 14C przeprowadzone zgodnie z metodologią ASTM 6866. Wzór obliczania odnawialnych materiałów węglowych oraz standardy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) pozwalają nam przedstawiać ekwiwalenty ilustrujące zalety PlantBottle w odniesieniu do odpowiednich kategorii konsumenckich. Materiały odnawialne zapewniają dodatkową korzyść w postaci obniżania poziomu CO2 w atmosferze. CO2, który jest wychwytywany przez rośliny, jest składowany w cząsteczkach PET i przetwarzany przez System.

 

Oszczędność emisji dwutlenku węgla obliczamy, biorąc pod uwagę liczbę ton materiałów używanych do produkcji butelek i sprawdzamy, jaka ilość ropy naftowej została zastąpiona przez składniki na bazie roślinnej. Korzystamy ze standardów EPA (Environmental Protection Agency), aby przełożyć ilość węgla w opakowaniu PlantBottle na jego odpowiednik 365.000 Mt CO2 (od kiedy wypuściliśmy PlantBottle na rynek w 2009 r.). Dzielimy ekwiwalent emisji CO2 przez standardowe czynniki konwersji EPA, aby obliczyć rzeczywistą liczbę zaoszczędzonych baryłek ropy i litrów benzyny.

 

Gdy znamy już ilość zużytego PlantBottle PET (bPET) w tonach (Mt), wówczas wysokość ekwiwalentu  CO2 może być obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

bPET (w Mt)*0,625*0,2*44/12

 

gdzie:

 

  • 0,625 to zawartość węgla w PET (C10H8O4);
  • 0,2 to procent węgla MEG w zawartości węgla w składzie PET w oparciu o wagę molekularną 24/120; może być również określona jako 2 do 10 atomów węgla w cząsteczce PET, która pochodzi z MEG;
  • 44/12 stanowi czynnik, który przekształca węgiel na wartość emisji CO2 (waga molekularna CO2/ waga molekularna węgla).

 

Kiedy znana jest całkowita liczba ton emisji CO2 (Mt) wówczas można ją podzielić przez odpowiedni współczynnik EPA:

 

Galony benzyny

 

Emisja CO2 / 0.00887

 

Litry benzyny

 

Galony benzyny * 3,78

 

Ekwiwalent baryłek ropy

 

Emisja CO2 / 0.430000

 

Samochody

 

Emisja CO2 / 4.73

 

Ponadto obniżenie emisji CO2 o 20% wynika z użycia materiałów PET na bazie składników roślinnych. Osiąga się to poprzez częściowe zastąpienie węgla na bazie ropy z cząsteczek glikolu, biowęglem. Odpowiada to za ok. 31% wagi bioodnawialnych składników glikolu, co uzasadnia nasze stwierdzenie zawarte na etykiecie.

 

W rezultacie naszych działań od momentu wprowadzenia PlantBottle na globalny rynek zmniejszyliśmy emisję CO2 o 365 000 ton – to równowartość spalenia 845 000 baryłek oleju.