POLITYKA PLIKÓW COOKIE SERWISU INTERNETOWEGO

Firma Coca-Cola chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z serwisu internetowego „Cappy” oraz poprawić jakość oferowanych usług.

Nowe ustawodawstwo unijne i znowelizowana ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadziły nowe zasady dotyczące informowania użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, opracowaliśmy niniejszą Politykę plików cookie.

Uważamy, że ochrona prywatności użytkownika oraz przejrzystość korzystania z jego danych są bardzo ważne. Dzięki tej informacji, użytkownik posiada stosowną wiedzę, co podnosi satysfakcję z korzystania z naszych stron internetowych.

 

I. Czym są pliki cookie?

 

 

Plik cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.

Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.

Przykładem jest plik cookie, który autoryzuje logowanie się użytkownika – bez niego wyświetlenie profilu użytkownika na stronie internetowej nie byłoby możliwe albo na stronie internetowej za każdym razem wyświetlałaby się wiadomość „Przepraszamy, ale musisz się zalogować”, ponieważ dane użytkownika nie byłby zapamiętywane dla tej strony.

Serwisy internetowe firmy Coca-Cola chcą wykorzystywać określone pliki cookie, aby zapewnić użytkownikowi jak najprzyjemniejszy pobyt, a jednocześnie ograniczać ich ilość i rodzaj do tych, które według nas są konieczne i użyteczne.

W tym celu, wyszczególniliśmy pliki cookie wykorzystywane w naszym serwisie internetowym oraz określiliśmy cele wykorzystywania poszczególnych rodzajów plików, tak aby użytkownik mógł wyrazić zgodę na ich wykorzystywanie, zdecydować o usunięciu istniejących plików cookie lub o wyłączeniu obsługi plików cookie podczas przeglądania naszych stron internetowych.

 

 

II. Jakie rodzaje plików cookie są stosowane w serwisach

internetowych firmy Coca-Cola?

1.       Ściśle niezbędne pliki cookie

 

 

Są to pliki cookie konieczne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.

 

 

2.       Pliki cookie poprawiające wydajność

 

 

Są to pliki cookie, które gromadzą informacje o tym, jak użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.

 

 

3.       Funkcjonalne pliki cookie

 

 

Są to pliki cookie, które zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.

 

 

4.       Pliki cookie do targetowania reklam

 

 

Są to pliki cookie wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

 

 

5.       W ramach czterech powyższych kategorii plików cookie, dzielą się one również na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookie).

·         Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe usuwane.

·         Trwałe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.

 

 

Kolejne rozróżnienie, to własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są umieszczane przez serwisy internetowe firmy Coca-Cola, który odwiedza użytkownik, natomiast pliki stron trzecich są umieszczane przez inne podmioty. Firma Coca-Cola dopuszcza jedynie te pliki cookie stron trzecich, które są zatwierdzone przez Coca-Colę.

 

 

III. Klasyfikacja plików cookie dla serwisów internetowych firmy Coca-Cola

1.       Ściśle niezbędne pliki cookie

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje ściśle niezbędne pliki cookie w następujących celach:

 

 

·         Zapamiętywanie takich danych jak informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzach podczas przechodzenia na różne strony w trakcie tej samej sesji przeglądarki internetowej.

·         Zidentyfikowanie użytkownika jako zalogowanego na danej stronie

·         Zapewnienie, że użytkownik łączy się z odpowiednią usługą na naszych stronach internetowych, kiedy dokonujemy zmian w sposobie ich funkcjonowania.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „ściśle niezbędne” NIE są wykorzystywane w następujących celach:

 

 

·         Zbieranie informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celu przedstawiania użytkownikowi reklam produktów lub usług.

·         Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika poza czasem danego pobytu użytkownika.

 

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

Poniżej przedstawiono listę plików cookie sklasyfikowanych jako „ściśle niezbędne”, które są generowane przez firmę Coca-Cola.

 

Nazwa

pliku

cookie

Rodzaj pliku cookie

Okres przechowywania pliku cookie (od momentu jego załadowania)

Kategoria

Zastosowanie

Treść

WT_FPC

Trwały plik cookie

10 lat

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jest to plik cookie typu WebTrends - dostarczający dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających stronę, które są używane do zachowania sesji i identyfikacji użytkownika.

__utma

Trwały plik cookie

2 lata

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

__utmb

Trwały plik cookie

30 minut

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

__utmc

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

__utmz

Trwały plik cookie

6 miesięcy

Średnia

Przeprowadzanie analiz

Jak wyżej.

ASP.NET_S

essionId

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Twoja wizyta

Ten plik rozpoznaje Twoją unikalną sesję podczas trwania Twojej wizyty na stronie

 

 

 

 

2.       Pliki cookie poprawiające wydajność

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje pliki cookie poprawiające wydajność w następujących celach:

 

 

·         Przedstawienie statystyk na temat użytkowania naszych stron internetowych.

·         Umożliwienie firmie Coca-Cola ulepszenia działania stron internetowych poprzez pomiary wszelkich występujących błędów.

·         Testowanie różnych projektów naszych stron internetowych.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „poprawiające wydajność” NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 

 

·         Zapamiętywanie preferencji lub nazwy użytkownika po zakończeniu danego pobytu użytkownika.

 

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie tego rodzaju plików cookie, zdecyduje o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi, nie będzie w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności stron internetowych.

Poniżej przedstawiono listę plików cookie stron trzecich sklasyfikowanych jako pliki cookie poprawiające wydajność:

 

 

Nazwa

pliku

cookie

Rodzaj pliku cookie

Okres

przecho

wywania pliku

cookie (od momentu jego załadow

ania)

Kategoria

Zastosowanie

Treść

__utma

Trwały plik cookie

2 lata

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować stronę. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki.

__utmb

Trwały plik cookie

30 minut

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

__utmc

Sesyjny plik cookie

 

Niska do zerowej

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

__utmz

Trwały plik cookie

6 miesięcy

Średnia

Przepro

wadzanie

analiz

Jak wyżej.

uuid

Trwały plik cookie

4 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Wykorzystywane do śledzenia Twojego zachowania w internecie, w co klikasz. Z biegiem czasu, strony takie jak xgraph.net mogą pomóc stworzyć Twój profil online zwykle zawierając takie informacje jak: jakie witryny odwiedzasz, preferencje wyszukiwań, zakupy i inne zachowania.

uvc

Trwały plik cookie

1 dzień, 9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Te pliki cookies są dodawane przez dostawcę innej firmy. Dodawane są aby umożliwić naszym użytkownikom udostępnianie treści za pośrednictwem portali społecznościowych i wiadomości e-mail.

di

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

dt

Trwały plik cookie

30 dni, 9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

loc

Trwały plik cookie

2 miesiące, 28 dni

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

psc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uid

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uit

Trwały plik cookie

1 dzień, 9 godzin

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

uvc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

xtc

Trwały plik cookie

2 lata

Potencjalna

Serwisy społeczn

ościowe

Jak wyżej.

CokeURL

session

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

X-

Mapping-

fjhppofk

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Używane do równoważenia obciążenia, czyli łączy użytkowników do konkretnego serwera (wśród kilku kopii zapasowych / równoważniki obciążenia), które dostarczają treści.

JSESS

IONID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

mc

Trwały plik cookie

5 lat

Potencjalna

Przepro

wadzanie

analiz

Śledzący program cookies, które mogą wyświetlać reklamy pop-up.

ACOOKIE

Trwały plik cookie

3 lata,

290 dni

Potencjalna

Przepro

wadzanie

analiz

 

BID

Trwały plik cookie

25 lat, 10 miesięcy

Potencjalna

Twoja

wizyta

Pliki cookies identyfikują Ciebie jako użytkownika ticketmaster.co.uk. Te pliki cookies zaoszczędzają Twój czas, zachowując Twoje dane kontaktowe.

BRAND

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

NDMA

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

SID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Jak wyżej.

CFCLIENT

_BDACMS

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFGLOBALS

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFID

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

CFTOKEN

Trwały plik cookie

30 lat

Potencjalna

Twoja

wizyta

Nieznane.

ASPSESSION

IDACRBCQRR

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

icl_current

_language

Trwały plik cookie

1 dzień,

9 godzin

Potencjalna

Twoja

wizyta

Służy do przechowywania języka przeglądania witryny, dzięki temu nie trzeba ciągle zmieniać ustawień języka.

2f73a5bbb9

27ec872d67

8cc9cfe7ffd0

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

 

PHPSESSID

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Ten plik cookie identyfikuje Twoją unikalną sesję całej podróży w witrynie.

CMPS

Sesyjny plik cookie

 

Średnia

Twoja

wizyta

Podłączenie usług płatniczych: może używać cookies do personalizacji lub zwiększenia korzyści dla klienta, oraz zaoszczędzenia czasu.

_canary

Trwały plik cookie

5 miesięcy, 3 tygodnie

Potencjalna

Przepro

wadzanie analiz

Twitter otrzymuje dane logowania dot. odwiedzin na stronach, które korzystają z widżetów związanych z serwisami społecznościowymi, jak np. nasze przyciski „Tweet” i „Śledź”. Dane logowania mogą zawierać takie informacje jak adres IP, rodzaj przeglądarki, stronę odsyłającą, odwiedzone strony, pliki cookie, a także komunikację za pomocą przycisków i widżetów, co wskazano w naszej polityce ochrony prywatności.https://twitter.com/privacy

VISITOR_

INFO1_

LIVE

Trwały plik cookie

7 miesięcy, 3 tygodnie

Potencjalna

Media

Możemy wykorzystać serwis YouTube do umieszczania zawartości video. Kiedy użytkownik przegląda naszą stronę z umieszczonymi na niej filmami z YouTube, serwis YouTube tworzy co najmniej 3 pliki cookie: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox i PREF. Na naszych stronach umieszczany filmy z serwisu YouTube. Dlatego też, kiedy użytkownik odwiedza jedną z tych stron, może napotkać pliki cookie z YouTube, nad którymi nie mamy kontroli. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie z serwisu YouTube znajduje się na www.google.com/policies/

 

 

 

 

 

3.       Funkcjonalne pliki cookie

 

 

Firma Coca-Cola wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie w następujących celach:

 

 

·         Zapamiętywanie ustawień stosowanych przez użytkownika, jak np. układ, wielkość czcionki, preferencje i kolory.

·         Zapamiętywanie, że użytkownik został już zapytany o możliwość wypełnienia ankiety.

·         Wskazywanie użytkownikowi, że jest zalogowany na stronę internetową (jeśli stosowne).

·         Udostępnianie informacji naszym partnerom, którzy świadczą usługi na stronach internetowych. Udostępnianie informacje są stosowane wyłącznie w celu zapewnienia usługi, produktu lub funkcji – poza tym w żadnym innym celu.

 

 

Pliki cookie sklasyfikowane przez firmę Coca-Cola jako „funkcjonalne” NIE są wykorzystywane w następującym celu:

 

 

·         Zbieranie informacji o reklamach dostosowanych do użytkownika, które są mu przedstawiane w naszym serwisie internetowym lub na innych stronach internetowych.

 

 

Niektóre z tych plików cookie są zarządzane dla firmy Coca-Cola przez strony trzecie, ale firma Coca-Cola nie zezwala niniejszym podmiotom na wykorzystywanie tych plików w żadnych innych celach poza tymi, które wymieniono powyżej.

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług. Możliwe jest również, że w przypadku dezaktywacji tych plików usunięta zostanie informacja, iż użytkownik nie życzył sobie danej usługi, w związku z czym użytkownik powinien ponowić swój wybór w tym zakresie.

 

 

4.       Pliki cookie do targetowania reklam

 

 

Zdarza się, że stosujemy cookie do targetowania reklam, ale nie stosujemy żadnego rodzaju plików cookie z reklamami.

Firma Coca-Cola wykorzystuje pliki cookie do targetowania reklam w następującym celu:

 

 

·         Linki do takich serwisów społecznościowych Facebook. Informacje te są później wykorzystane w celu targetowania reklam dopasowanych do użytkownika.

 

 

Brak zgody użytkownika na wykorzystywanie przez nas tego rodzaju plików cookie, decyzja o ich usunięciu lub wyłączeniu ich obsługi może spowodować, że nie będziemy mogli zaoferować użytkownikowi niektórych usług. Wszystkie te pliki cookie są zarządzane przez inne firmy, więc użytkownik może również korzystać z narzędzi oferowanych przez nie w celu dezaktywacji tych plików.

 

 

 IV. Zgoda użytkownika

 

 

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.

Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

 

 

 V. Usuwanie plików cookie

 

 

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

Mając na uwadze mnogość typów przeglądarek, nie przedstawiono instrukcji dla każdej z nich. Jednakże można je znaleźć tutaj:
All About Cookies

W przypadku korzystania z Windows Explorer należy wykonać następujące kroki:

 

 

·         Kliknij „Eksplorator Windows”

·         Wybierz przycisk „Wyszukaj” na pasku narzędzi

·         Wpisz „cookie” w polu wyszukiwania dla „Pliki i foldery”

·         Wybierz „Mój komputer” w rozwijanym menu pola „Szukaj w”

·         Kliknij „Wyszukaj”

·         Wybierz i otwórz wyszukane foldery

·         Kliknij, aby zaznaczyć wybrany plik cookie

·         Kliknij „Usuń”, aby wykasować plik cookie.

 

 

Jeśli nie posiadasz eksploratora Windows, kliknij „Pomoc” w menu „Start” i wyszukaj „cookies”, aby znaleźć informacje dotyczące sposobu zlokalizowania folderu.

Jeśli użytkownik wykona powyższe czynności, może nie posiadać możliwości korzystania z niektórych usług na naszych stronach internetowych lub też na innych stronach internetowych.

 

 

 VI. Kontakt z firmą Coca-Cola

 

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania przez nas plików cookie, należy skontaktować się z nami na adres email: kontakt@cocacola.pl.

 

 

VII. Więcej informacji

 

 

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na następujących stronach:

Przydatne informacje o plikach cookie można znaleźć tutaj:
http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau (Biuro Reklamy Internetowej)
Przewodnik po reklamie behawioralnej oraz prywatności on-line stworzony przez branże reklamy internetowej:
http://www.youronlinechoices.eu

Międzynarodowa Izba Handlu, Wielka Brytania
Informacje dot. przewodnika po angielskich plikach cookie MIH (W. Brytania) można znaleźć tutaj:
http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy